Regulamin ten służyć ma zapewnieniu, aby pobyt naszych Gości był spokojny oraz bezpieczny. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie w czasie pobytu niniejszego regulaminu. Rezerwacja lub zakup pobytu jest jednoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu.


 1. Pokój/domek wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu, kończy się o godzinie 10:00 dnia następnego (w dniu wyjazdu). Nie opuszczenie pokoju/domku do godziny 10.00 powoduje automatyczne naliczenie opłaty 100% stawki podstawowej.
 2. Miejsce na polu namiotowym/campingowym wynajmowane jest na doby. Doba pobytowa na polu campingowym trwa od godziny 12.00 do godziny 12.00 dnia następnego.
 3. Nie przybycie Gościa w dacie wynikającej z dokonanej rezerwacji do godz. 20.00 tego dnia powoduje rozwiązanie zawartej umowy, a Ośrodek ma swobodę dysponowania pokojem/domkiem. Wpłacony zadatek nie ulega zwrotowi. Nie dotyczy to przypadku gdy przed tą godziną Gość powiadomił Ośrodek o tym opóźnieniu telefonicznie.
 4. Opóźnione przybycie Gościa na wczasy i wcześniejsze opuszczenie ośrodka nie daje podstaw do żądania zwrotu równowartości niewykorzystanych świadczeń. W przypadku odwołania rezerwacji lub nie dojazdu zadatek nie podlega zwrotowi.
 5. Z przyczyn niezależnych od nas (tj. deszcze, wichury, zmiany pogodowe itp.) za wcześniej opłacony pobyt gotówki nie zwracamy.
 6. W dniu przyjazdu, w recepcji dokonuje się wszelkich formalności związanych z zakwaterowaniem za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości.
 7.  Opłata za pobyt pobierana jest z góry, bezpośrednio przed zakwaterowaniem – gotówką w dniu przyjazdu w recepcji Campingu „Morskiego”. Nie przyjmujemy płatności kartą.
 8. Cisza nocna trwa od godziny 22.00 do godziny 7.00. W godzinach ciszy nocnej osoby przebywające na ośrodku mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.
 9. Osoby zakłócające spokój i porządek w ośrodku lub naruszające postanowienia regulaminu mogą być usunięte przez personel z jego terenu bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.  
 10. Osoby odwiedzające, nie zamieszkałe na ośrodku, winny zgłosić ten fakt w recepcji.
 11. We wszystkich pomieszczeniach na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, farelek (a także świeczek) i innych podobnych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju. 
 13. Za utratę lub uszkodzenie pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową bądź artystyczną ośrodek nie ponosi odpowiedzialności chyba, że zostały złożone w depozycie.
 14. W przypadku zniszczenia lub zgubienia kluczy pobierana będzie opłata 50 zł. 
 15. Turysta ponosi pełną odpowiedzialność materialną za mienie ośrodka. W wypadku zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia mienia płaci odszkodowanie wg cen aktualnie obowiązujących.
 16. Zezwalamy na pobyt zwierząt domowych. Właściciele zwierząt zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzanie zwierząt wyłącznie na smyczy. Cena pobytu psa, kota zgodna jest z cennikiem.
 17.  Dzieci przebywające na terenie ośrodka a w szczególności na placu zabaw winny obowiązkowo znajdować się pod opieką dorosłych. 
 18.  Każdy przebywający w Ośrodku winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku.
 19.  Pojazdem (rowerem, motocyklem, samochodem) należy poruszać się tylko po wyznaczonych drogach i to tak, aby nie zagrażać bezpieczeństwu innych.
 20.  Ogniska można rozpalać tylko w miejscach do tego wyznaczonych po uzyskaniu zgody Właściciela ośrodka.
 21.  Każda osoba przebywająca na terenie ośrodka zobowiązana jest do przestrzegania zasad BHP i PPOŻ.
 22.  Umywalnie, prysznice oraz  WC dla osób zamieszkałych na polu namiotowym/campinguowym są bezpłatne. Mycie naczyń tylko w miejscach do tego wyznaczonych, obowiązuje zakaz kąpania zwierząt w sanitariatach.
 23.  Zabrania się mycia pojazdów silnikowych na terenie ośrodka.

Obowiązki wyjeżdżającego Turysty: 

 • zdać numer identyfikacyjny/klucz
 • pozostawić miejsce biwakowania w czystości.

Dziękujemy i Życzymy Słonecznego Pobytu.